good_kid
一派掌门

[2018] [大陆] [爱情] [连载] [BT下载][泡沫之夏][更至36集][国语中字][MP4][1080P][无水印/BTxiaba]

-->


◎译 名 Summer'sDesire

◎片 名 泡沫之夏

◎年 代 2018

◎产 地 中国大陆/台湾

◎类 别 爱情

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2018-05-08(中国大陆)

◎BT下吧整理 http://www.btxiaba.com

◎豆瓣评分 /10 from 0 users

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26744053/

◎集 数 36

◎片 长 45分钟

◎导 演 于中中

◎主 演 张雪迎 Xueying Zhang

   秦俊杰 Junjie Qin

   黄圣池 Shengchi Huang

   陈欣予 Maggie

   黄德毅 Deyi Huang

   麦迪娜 Vicky

   袁子芸 Ziyun Yuan

   李逸男 Yinan Li

   刘佳 Jia Liu


◎简 介


 失去双亲的少女夏沫,与欧式集团继承人欧辰,在外人眼里天造地设。然而樱花树下的绝美少年洛熙彼一出现就颠覆了夏沫的人生。五年后,在娱乐圈初展头角的夏沫与两人再次相遇。欧辰濒临破产、洛熙的怀疑以及弟弟的病情,无数爱与苦难再次压在她的肩头,是不是这世上越美好的东西就越脆弱,像盛夏的泡沫…


15 个附件 售价 大小 下载 时间

泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E01-E08.X264.AAC.CHS-BTxiaba.torrent 0 金币 127.39K 5107 次 3月前

泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E09-E10.X264.AAC.CHS-BTxiaba.torrent 0 金币 36.08K 3710 次 3月前

泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E11-E12.X264.AAC.CHS-BTxiaba.torrent 0 金币 37.98K 3766 次 3月前

泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E13-E14.X264.AAC.CHS-BTxiaba.torrent 0 金币 37.39K 3178 次 3月前

泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E15-E16.X264.AAC.CHS-BTxiaba.torrent 0 金币 35.05K 2625 次 3月前

泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E17-E18.X264.AAC.CHS-BTxiaba.torrent 0 金币 35.80K 2191 次 3月前

泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E19-E20.X264.AAC.CHS-BTxiaba.torrent 0 金币 37.03K 2499 次 2月前

泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E21-E22.X264.AAC.CHS-BTxiaba.torrent 0 金币 35.98K 2492 次 2月前

泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E23-E24.X264.AAC.CHS-BTxiaba.torrent 0 金币 36.17K 2037 次 2月前

泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E25-E26.X264.AAC.CHS-BTxiaba.torrent 0 金币 34.85K 3668 次 2月前

泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E27-E28.X264.AAC.CHS-BTxiaba.torrent 0 金币 34.69K 2926 次 2月前

泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E29-E30.X264.AAC.CHS-BTxiaba.torrent 0 金币 34.71K 2884 次 2月前

泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E31-E32.X264.AAC.CHS-BTxiaba.torrent 0 金币 33.75K 2338 次 2月前

泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E33-E34.X264.AAC.CHS-BTxiaba.torrent 0 金币 34.96K 2023 次 2月前

泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E35-E36.X264.AAC.CHS-BTxiaba.torrent 0 金币 36.23K 2261 次 2月前

#1楼
发帖时间:2018-05-09 01:13:27   |   回复数:14
good_kid
一派掌门
泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E09-E10.X264.AAC.CHS-BTxiaba 已更新
3月前 #2楼
uneed
小有名气
谢谢楼主分享资源
3月前 #3楼
good_kid
一派掌门
泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E11-E12.X264.AAC.CHS-BTxiaba 已更新
3月前 #4楼
good_kid
一派掌门
泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E13-E14.X264.AAC.CHS-BTxiaba 已更新
3月前 #5楼
good_kid
一派掌门
[BT下载][泡沫之夏][更至20集][国语中字][MP4][1080P][无水印/BTxiaba]
2月前 #6楼
good_kid
一派掌门
泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E21-E22.X264.AAC.CHS-BTxiaba 已更新
2月前 #7楼
good_kid
一派掌门
泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E23-E24.X264.AAC.CHS-BTxiaba 已更新
2月前 #8楼
金枪西门庆
一派掌门
感谢楼主分享支持。
2月前 #9楼
good_kid
一派掌门
泡沫之夏.Summer's Desire.2018.WEB-DL.1080P.E25-E26.X264.AAC.CHS-BTxiaba 已更新
2月前 #10楼
good_kid
一派掌门
[BT下载][泡沫之夏][更至28集][国语中字][MP4][1080P][无水印/BTxiaba]
2月前 #11楼
good_kid
一派掌门

[BT下载][泡沫之夏][更至2930集][国语中字][MP4][1080P][无水印/BTxiaba]
2月前 #12楼
good_kid
一派掌门
[BT下载][泡沫之夏][更至3132集][国语中字][MP4][1080P][无水印/BTxiaba]
2月前 #13楼
good_kid
一派掌门
[BT下载][泡沫之夏][更至3334集][国语中字][MP4][1080P][无水印/BTxiaba]
2月前 #14楼
good_kid
一派掌门
[BT下载][泡沫之夏][更至3536集][国语中字][MP4][1080P][无水印/BTxiaba]
2月前 #15楼
游客组