Oo親親Oo餜凍
超级版主

[2018] [大陆] [剧情] [连载] [BT/网盘下载][知否?知否?应是绿肥红瘦/明兰传][更至44/46集][国语中字][MP4/MKV][540P/720P/1080P][多版]

-->

◎译 名 The Story of Ming Lan / 明兰传 / 知否知否应是绿肥红瘦

◎片 名 知否?知否?应是绿肥红瘦

◎年 代 2018

◎产 地 中国大陆

◎类 别 剧情

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2018-12-25(中国大陆)

◎BT之家整理 http://www.btbtt.us/

◎集 数 78

◎片 长 45分钟

◎导 演 张开宙 Kaizhou Zhang

◎编 剧 曾璐 Lu Zeng / 吴桐 Tong Wu / 郑怡 Yi Zheng

◎主 演 赵丽颖 Liying Zhao

   冯绍峰 Shaofeng Feng

   朱一龙 Yilong Zhu

   施诗 Shi Shi

   张佳宁 Jianing Zhang

   刘钧 Jun Liu

   刘琳 Lin Liu

   高露 Lu Gao

   王仁君 Renjun Wang

   王一楠 Yinan Wang

   李依晓 Xiaoyi Li

   陈瑾 Jin Chen

   王鹤润 Herun Wang

   张晓谦 Xiaoqian Zhang

   李洪涛 Hongtao Li

   曹翠芬 Cuifen Cao

   张佳 Jia Zhang

   杨新鸣 Xinming Yang

   谭希和 Xihe Tan
◎简 介  


 盛家六姑娘明兰从小聪颖貌美,却遭遇嫡母不慈,姐妹难缠,父亲不重视,生母被害去世的困境。她藏起聪慧,掩埋锋芒,忍辱负重逆境成长,在万般打压之下依然自立自强,终历尽艰难为母报仇。在这一过程中,明兰结识了宁远侯府二公子顾廷烨。顾廷烨帮过明兰,也刻薄过明兰,他见过明兰软糯表皮下的聪慧锐利,也见过她刚强性格中的脆弱孤单,对她早已倾心。朝廷风云变幻,在顾廷烨的拥戴下,赵家旁支宗室子弟被立为太子,顾廷烨拿着勤王诏书,大破反贼,而后拥立新帝,成为新朝第一功臣,略施巧计娶了明兰为妻。明兰婚后管家业、整侯府、铲奸佞、除宵小,夫妻二人解除误会建立了深厚的感情,最终明兰与丈夫一同协助明君巩固政权,二人也收获了美满的人生。


#1楼
发帖时间:2018-12-25 21:09:02   |   回复数:31
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MP4 720P 国语中字 卫视版 更至46

百度网盘 提取码: urxd

BT

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4469761.htm 

27天前 #2楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MKV 540P 每集约350MB 无水印 网络版 转自XSK 更至42

为躲和谐 分两次分享。需同时获取两个链接文件,合在一起后再解压。

百度网盘 提取码:my97 

百度网盘 提取码:vtvj 

解压密码:www.xingk.cc

27天前 #3楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x264 MP4 1080P 每集约600MB 国语中字 DVD网络版 无水印 Lieqiwang 更至44

BT下载

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4469783.htm 


x264 MP4 1080P 每集约600MB 国语中字 DVD网络版 无水印 MiniBT 更至06

BT下载

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4469784.htm 


x264 MP4 1080P 每集约600MB 国语中字 DVD网络版 无水印 Mp4Ba 更至44

BT下载


26 个附件 售价 大小 下载 时间

知否知否应是绿肥红瘦.EP01-EP02.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.62K 15092 次 27天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP03-EP04.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 24.24K 14077 次 26天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP05-EP06.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 16.40K 13122 次 25天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP07-EP09.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 18.45K 14490 次 24天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP10.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 19.59K 15523 次 22天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP11-EP13.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 18.99K 13195 次 20天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP14.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 22.46K 13889 次 19天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP15-EP16.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.11K 13094 次 18天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP17.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.51K 13486 次 17天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP18.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.41K 13258 次 16天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP19-EP20.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 19.98K 12863 次 15天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP21-EP22.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 14.90K 11540 次 14天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP23-EP24.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 14.67K 12027 次 13天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP25.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.57K 11603 次 12天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP26-EP27.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 22.07K 11169 次 11天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP28.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 17.99K 10500 次 10天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP29.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 23.46K 10633 次 9天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP30-EP32.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 16.44K 16335 次 8天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP33.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 18.70K 15675 次 7天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP34-EP35.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.71K 12310 次 5天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP36.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 14.86K 13013 次 5天前

知否知否应是绿肥红瘦.修复EP37-EP38.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.81K 7427 次 3天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP39.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 19.05K 12341 次 3天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP40.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 14.67K 10798 次 2天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP41-EP42.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.28K 9762 次 1天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP43-EP44.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 23.44K 5509 次 15小时前

27天前 #4楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x264 MP4 1080P 每集约700MB 国语中字 DVD网络版 无水印 CYW 更至32

30-32
链接:https://pan.baidu.com/s/11A7XyW3HERR-0TVhSkUCJg 密码:isqy

27天前 #5楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x264 MP4 1080P 每集约600MB 国语中字 DVD网络版 无水印 HQC 更至44

BT下载


17 个附件 售价 大小 下载 时间

The.Story.of.Ming.Lan.EP01-02.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 13.47K 13517 次 27天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP03-04.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 22.08K 12936 次 26天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP05-06.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 14.25K 10910 次 25天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP07-09.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 16.22K 11183 次 24天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP10-13.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 20.59K 11400 次 20天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP14-16.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 17.51K 9699 次 18天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP17.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.50K 9496 次 17天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP18.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.52K 7399 次 16天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP19-20.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.01K 8061 次 15天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP21-22.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 12.94K 7970 次 14天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP23-24.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 12.70K 7861 次 13天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP25.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 13.68K 7651 次 12天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP26-27.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 20.10K 8876 次 11天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP28.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 16.10K 7931 次 10天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP29.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 21.57K 7231 次 9天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP30-42.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 44.00K 1449 次 17小时前

The.Story.of.Ming.Lan.EP43-44.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 21.47K 1631 次 15小时前

27天前 #6楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主
备用
27天前 #7楼
Computer_User
武林高手
趙麗穎主演值得一看
27天前 #8楼
pzfzyb
江湖小虾
多谢分享
26天前 #9楼
紫紫小仙女
一代宗师
感谢楼主分享
25天前 #10楼
chenweibin27
武林高手
感谢楼主分享!
25天前 #11楼
张小虎1986
武林高手
谢谢楼主高清分享,听说口碑不错哦
23天前 #12楼
dewn
武林高手
追了,谢谢了
17天前 #13楼
晓百文
小有名气
引用 Oo親親Oo餜凍:

x264 MP4 1080P 每集约700MB 国语中字 DVD网络版 无水印 CYW 更至17链接:https://pan.baidu.com/s/1KCZdEvT3FAxn9yavKWvi0w 密码:tp69     解压密码:CaiYaWang

百度云分享链接失效

17天前 #14楼
晓百文
小有名气
引用 Oo親親Oo餜凍:

x264 MP4 1080P 每集约700MB 国语中字 DVD网络版 无水印 CYW 更至2201-20链接:https://pan.baidu.com/s/12s9ZOpvDkrlPyp9i3WZ0Og 密码:e7iu21-22链接: https://pan.baidu.com/s/1574bUmmBKIZMY6QHFu7yJA 提取码: ua


百度云分享链接失效

13天前 #15楼
Computer_User
武林高手
引用 晓百文:

百度云分享链接失效

建議使用BT下載

現在百度網盤分享審查越來越嚴格

境外用戶是無法使用百度網盤分享

12天前 #16楼
duckweed
小有名气
Ep 25 好笑
12天前 #17楼
Computer_User
武林高手
24~25
有辱斯文
11天前 #18楼
晓百文
小有名气
引用 Oo親親Oo餜凍:

x264 MP4 1080P 每集约700MB 国语中字 DVD网络版 无水印 CYW 更至24链接:https://pan.baidu.com/s/1xOxpGXu5EFRYYrsIbAVuYg 密码:c3iy 解压密码:CaiYaWang


网盘链接失效了

11天前 #19楼
晓百文
小有名气
引用 Oo親親Oo餜凍:

x264 MP4 1080P 每集约700MB 国语中字 DVD网络版 无水印 CYW 更至24链接:https://pan.baidu.com/s/1xOxpGXu5EFRYYrsIbAVuYg 密码:c3iy 解压密码:CaiYaWang

求知否知否应是绿肥红瘦DVD网络版 无水印 CYW  25网盘链接

11天前 #20楼
游客组