david19710102
超级版主

[2018] [日本] [连载] [新番] [BT/网盘下载][重神机潘多拉 Juushinki Pandora][更新至21集][国日双语中字][MP4][1080P][cc动漫]

-->


重神机潘多拉 

重神機パンドーラ (2018)


导演: 河森正治 / 佐藤英一

编剧: 根元岁三

主演: 前野智昭 / 东山奈央 / 花泽香菜 / 津田健次郎 / 内田雄马 / 更多...

类型: 剧情 / 动作 / 科幻 / 动画

官方网站: www.project-pandora.cn

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2018-03-28(中国大陆) / 2018-04-04(日本)

集数: 26

单集片长: 24分钟

又名: Juushinki Pandora


重神机潘多拉的剧情简介 · · · · · ·


  2031年,由于作为次世代能量装置而开发的“量子反应堆”的暴走事故,世界剧变。突然从地下蔓延的闪光,吞噬都市楼群、覆盖大地,最终,超越、融合了生物、机械、植物的未知特异进化生物“B.R.A.I”出现了。 

  7年后,翔龙重生为绝对防卫都市“新翔龙”。它以惊人的速度完成进化,并成为与陷人类于灭亡危机的B.R.A.I相对抗的人类最后的希望要塞。 

  被命运所引导而集合在新翔龙的雷昂、可依、坤灵、道格。将他们迎入防卫军的塞西尔、凯恩、杰、格伦。于是,赌上人类存亡而战的特殊部队“潘多拉”诞生了。 

  契约之时,希望被托付给了他们——#1楼
发帖时间:2018-03-29 22:04:17   |   回复数:14
david19710102
超级版主

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 720P


20 个附件 售价 大小 下载 时间

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 01 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.16K 406 次 4月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 02 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.95K 385 次 4月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 03 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.52K 287 次 3月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 04 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.67K 224 次 3月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 05 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.21K 231 次 3月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 06 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.30K 224 次 3月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 07 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.07K 112 次 2月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 08 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.75K 133 次 2月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 09 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.64K 168 次 2月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 10 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 19.35K 105 次 2月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 11 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.11K 70 次 2月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 12 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.86K 63 次 1月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 13 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.30K 70 次 1月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 14 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.16K 42 次 1月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 15 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 10.70K 56 次 1月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 16 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.75K 35 次 29天前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 17 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.20K 28 次 21天前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 18 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 19.82K 14 次 14天前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 19 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.38K 28 次 8天前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 20 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.67K 7 次 1天前

4月前 #2楼
david19710102
超级版主

cc动漫

1080P简中  百度网盘 https://pan.baidu.com/s/1QmWcwKxvDEPY6QuNDojI8g   密码: nujn


21 个附件 售价 大小 下载 时间

[c.c动漫][3月新番][重机神潘多拉][Juushinki Pandora][01][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 15.13K 6391 次 4月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][02][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.44K 5362 次 4月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][03][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.98K 4354 次 4月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][04][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.43K 2786 次 3月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][05][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 11.71K 2982 次 3月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][06][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.10K 1897 次 3月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][07][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.89K 2198 次 3月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][08][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.34K 1820 次 3月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][09][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.09K 1456 次 2月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][10][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.88K 1379 次 2月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][11][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.92K 1463 次 2月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][12][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.49K 1498 次 2月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][13][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.09K 1232 次 1月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][14][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.31K 1253 次 1月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][15][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.44K 938 次 1月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][16][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.72K 686 次 1月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][17][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.15K 1120 次 29天前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][18][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 17.10K 1166 次 21天前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][19][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.05K 1092 次 14天前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][20][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.38K 1043 次 8天前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][21][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.01K 623 次 1天前

4月前 #3楼
david19710102
超级版主

YMDR发布组

1080P国日双语简中 (默认国语)   网盘:http://pan.baidu.com/s/1aL--uGyca7BMzpjm_RoI-A      密码:qn1c


18 个附件 售价 大小 下载 时间

【YMDR发布组】[3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora _ 2018]「01」«进化的破坏者» [1080P][x265_MKV][国日双语简中][ViPHD][网盘](v2).torrent 0 金币 20.36K 1785 次 4月前

【YMDR发布组】[3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora _ 2018]「02」«开启魔盒之人» [1080P][x265_MKV][国日双语简中][ViPHD][网盘].torrent 0 金币 20.42K 2156 次 4月前

[YMDR发布组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora 2018]「03」[2038 新翔龙][1080P][HEVC_MKV][2Audio&GB][ViPHD](v2).torrent 0 金币 15.05K 1211 次 4月前

[YMDR发布组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora 2018][04][咆哮突破作战][1080P][HEVC][Chi][GB][MP4][ViPHD](国配).torrent 0 金币 14.62K 959 次 4月前

[YMDR发布组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora 2018][04][咆哮突破作战][1080P][HEVC][JAP][GB][MP4][ViPHD](日配).torrent 0 金币 14.64K 1365 次 4月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][05][空中敌袭][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MP4][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 22.24K 1092 次 3月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][06][哀与復仇之翼][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MP4][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 15.09K 1610 次 3月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][07][幻影熊猫][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 22.63K 896 次 3月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][08][雨中暗杀][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 22.08K 910 次 3月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][09][虎眼][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 14.93K 994 次 2月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][10][红莲的追忆][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 14.95K 1085 次 2月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][11][吴龙博士][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 15.03K 728 次 2月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][12][红色死神][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 15.11K 490 次 1月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][13][混沌的呐喊][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 27.46K 707 次 1月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][14][怨念之塔][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 27.36K 672 次 1月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][15][黄金鬼神][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 15.85K 865 次 1月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][16][变革者][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 15.77K 896 次 1月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][17][侍者的荣耀][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 15.84K 620 次 28天前

4月前 #4楼
david19710102
超级版主
备用
4月前 #5楼
david19710102
超级版主
备用
4月前 #6楼
david19710102
超级版主
备用
4月前 #7楼
dragon33233
一派掌门
画风比较喜欢,谢谢分享。
4月前 #8楼
Jasongreat
一派掌门
这个画风,我也喜欢的,不过这是泄漏版本的
4月前 #9楼
911degrees
隐世仙人♂
非常感谢,谢谢分享
4月前 #10楼
Galaxy-Marshal
武林盟主
thank you very much
4月前 #11楼
xh80105
小有名气
QQ影音播放为什么只有声音没有画面?
4月前 #12楼
david19710102
超级版主
引用 xh80105:

QQ影音播放为什么只有声音没有画面?

不知道. 也不知道为什么还继续用QQ影音 这才让我最好奇的. 请用potplay

4月前 #13楼
chh2510
小有名气
斑竹,网盘复活一下,电脑硬盘空间不够了。。。
1月前 #14楼
david19710102
超级版主
0816
1天前 #15楼
游客组