david19710102
超级版主

[2018] [日本] [连载] [新番] [BT下载][妖怪旅馆营业中 Kakuriyo no Yadomeshi][更新至16集][日语中字][MP4][1080P][c-a Raws]

-->


妖怪旅馆营业中 

かくりよの宿飯 (2018)


导演: 奥田佳子

编剧: 金春智子

主演: 东山奈央 / 小西克幸 / 土岐隼一 / 加隈亚衣 / 内田雄马 / 更多...

类型: 剧情 / 动画

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2018-04-02(日本)

单集片长: 24分钟


妖怪旅馆营业中的剧情简介 · · · · · ·


  女大学生津场木葵拥有从过世的祖父那里继承来的、能看见妖怪的能力。 

  她突然被抓到了妖怪栖息的隐世的老字号旅馆“天神屋”。 

  感到困惑的葵得知了祖父留下的庞大欠款, 

  以及她作为抵押必须嫁给鬼神大老板这一约定。 

  无法接受的葵为了反抗婚事、起死回生, 

  而向妖怪们宣言她会在天神屋工作来偿还欠款……。#1楼
发帖时间:2018-04-03 16:31:58   |   回复数:8
david19710102
超级版主

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 720P


16 个附件 售价 大小 下载 时间

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 01 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.80K 630 次 3月前

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 02 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.23K 336 次 3月前

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 03 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.66K 294 次 3月前

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 04 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.27K 252 次 2月前

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 05 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.93K 238 次 2月前

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 06 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.54K 224 次 2月前

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 07 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 20.23K 252 次 2月前

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 08 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.83K 168 次 2月前

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 09 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.58K 210 次 1月前

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 10 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.59K 182 次 1月前

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 11 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.37K 133 次 1月前

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 12 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.43K 154 次 1月前

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 13 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.91K 161 次 26天前

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 14 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.48K 105 次 18天前

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 15 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.09K 42 次 12天前

[Ohys-Raws] Kakuriyo no Yadomeshi - 16 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 19.02K 42 次 5天前

3月前 #2楼
david19710102
超级版主

c-a Raws搬运

1080P简中


16 个附件 售价 大小 下载 时间

[搬运] 妖怪旅馆营业中 01 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 14.48K 4431 次 3月前

[搬运] 妖怪旅馆营业中 02 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 14.44K 3549 次 3月前

[搬运] 妖怪旅馆营业中 03 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 14.94K 3136 次 3月前

[搬运] 妖怪旅馆营业中 04 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 15.18K 3045 次 2月前

[搬运] 妖怪旅馆营业中 05 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 18.38K 3045 次 2月前

[搬运] 妖怪旅馆营业中 06 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 22.31K 2888 次 2月前

[搬运] 妖怪旅馆营业中 07 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 17.19K 2814 次 2月前

[搬运] 妖怪旅馆营业中 08 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 22.05K 2657 次 2月前

[搬运] 妖怪旅馆营业中 09 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 19.34K 2590 次 1月前

[搬运] 妖怪旅馆营业中 10 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 11.19K 2611 次 1月前

[搬运] 妖怪旅馆营业中 11 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 18.38K 2394 次 1月前

[搬运] 妖怪旅馆营业中 12 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 13.83K 2041 次 1月前

[搬运] 妖怪旅馆营业中 13 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 19.92K 2436 次 26天前

[搬运] 妖怪旅馆营业中 14 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 21.92K 2296 次 18天前

[搬运] 妖怪旅馆营业中 15 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 18.71K 2272 次 12天前

[搬运] 妖怪旅馆营业中 16 [1080p][中文&日文字幕].torrent 0 金币 15.65K 1883 次 5天前

3月前 #3楼
david19710102
超级版主

ZERO字幕组

1080P简中/繁中


22 个附件 售价 大小 下载 时间

[ZERO字幕组]妖怪旅馆营业中_Kakuriyo no Yadomeshi[01][GB][1080P].torrent 0 金币 16.67K 686 次 3月前

[ZERO字幕組]妖怪旅館營業中_Kakuriyo no Yadomeshi[01][BIG5][1080P].torrent 0 金币 16.67K 868 次 3月前

[ZERO字幕组]妖怪旅馆营业中_Kakuriyo no Yadomeshi[02][GB][1080P].torrent 0 金币 30.44K 259 次 2月前

[ZERO字幕組]妖怪旅館營業中_Kakuriyo no Yadomeshi[02][BIG5][1080P].torrent 0 金币 30.43K 490 次 2月前

[ZERO字幕组]妖怪旅馆营业中·Kakuriyo no Yadomeshi[03][GB][1080P].torrent 0 金币 34.76K 294 次 2月前

[ZERO字幕組]妖怪旅館營業中·Kakuriyo no Yadomeshi[03][BIG5][1080P].torrent 0 金币 34.79K 511 次 2月前

[ZERO字幕組]妖怪旅館營業中·Kakuriyo no Yadomeshi[04][GB][1080P].torrent 0 金币 30.41K 266 次 2月前

[ZERO字幕组]妖怪旅馆营业中·Kakuriyo no Yadomeshi[04][BIG5[1080P].torrent 0 金币 30.43K 511 次 2月前

[ZERO字幕组]妖怪旅馆营业中·Kakuriyo no Yadomeshi[05][GB[1080P].torrent 0 金币 36.02K 224 次 2月前

[ZERO字幕組]妖怪旅館營業中·Kakuriyo no Yadomeshi[05][BIG5][1080P].torrent 0 金币 36.04K 434 次 2月前

[ZERO字幕组]妖怪旅馆营业中·Kakuriyo no Yadomeshi[06][GB[1080P].torrent 0 金币 37.91K 259 次 2月前

[ZERO字幕組]妖怪旅館營業中·Kakuriyo no Yadomeshi[06][BIG5][1080P].torrent 0 金币 37.92K 448 次 2月前

[ZERO字幕组]妖怪旅馆营业中·Kakuriyo no Yadomeshi[07][GB][1080P].torrent 0 金币 16.16K 175 次 1月前

[ZERO字幕組]妖怪旅館營業中·Kakuriyo no Yadomeshi[07][BIG5][1080P].torrent 0 金币 16.16K 336 次 1月前

[ZERO字幕组]妖怪旅馆营业中·Kakuriyo no Yadomeshi[08][GB][1080P].torrent 0 金币 36.90K 91 次 19天前

[ZERO字幕組]妖怪旅館營業中·Kakuriyo no Yadomeshi[08][BIG5][1080P].torrent 0 金币 36.88K 273 次 19天前

[ZERO字幕组]妖怪旅馆营业中·Kakuriyo no Yadomeshi[09][GB][1080P].torrent 0 金币 17.27K 84 次 14天前

[ZERO字幕組]妖怪旅館營業中·Kakuriyo no Yadomeshi[09][BIG5][1080P].torrent 0 金币 17.33K 224 次 14天前

[ZERO字幕组]妖怪旅馆营业中·Kakuriyo no Yadomeshi[10][GB][1080P].torrent 0 金币 14.25K 28 次 3天前

[ZERO字幕組]妖怪旅館營業中·Kakuriyo no Yadomeshi[10][BIG5][1080P].torrent 0 金币 14.25K 91 次 3天前

[ZERO字幕组]妖怪旅馆营业中·Kakuriyo no Yadomeshi[11][GB][1080P].torrent 0 金币 16.92K 21 次 3天前

[ZERO字幕組]妖怪旅館營業中·Kakuriyo no Yadomeshi[11][BIG5][1080P].torrent 0 金币 16.92K 98 次 3天前

3月前 #4楼
david19710102
超级版主
备用
3月前 #5楼
david19710102
超级版主
备用
3月前 #6楼
Galaxy-Marshal
武林盟主
thank you very much
3月前 #7楼
david19710102
超级版主
0719
3天前 #8楼
游客组